Samen innoveren!
Deze vragenlijst maakt deel uit van een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van artsen met betrekking tot het identificeren & diagnosticeren van erfelijkheid in de praktijk. Om te kijken hoe belangrijk inzage in de familiegeschiedenis is en in hoeverre toegang tot deze informatie het werk van artsen ondersteunt. Zodat artsen  tijdens het consult meer tijd hebben voor de patiënt zelf en dit niet zelf in kaart hoeven te brengen.

Ik wil u vriendelijk verzoeken om deel te nemen aan dit onderzoek. U kunt deze binnen 7 minuten beantwoorden.

  Klik op START om te beginnen.

Zeer vriendelijk bedankt,

Susanne Baars
Msc Neuroscience & public health, Universiteit Utrecht
start
 
Hoe vaak heeft u te maken met patiënten met een erfelijke aandoening?


 
Hoe belangrijk vindt u het om inzicht te hebben in de familie geschiedenis van uw patiënt?

 
Hoe goed bent u op de hoogte van de familiegeschiedenis van uw patiënten?


 
Hoe moeilijk vindt u het om erfelijke aandoeningen vroegtijdig te identificeren & diagnosticeren?

 
Indien moeilijk: Door welke factoren is het vroegtijdig identificeren & diagnosticeren moeilijk voor u?

Bijvoorbeeld, gebrek aan tijd / beschikbare middelen / toegang tot informatie en kennis ?
 
Op welke manier kijkt u naar de familiegeschiedenis van uw patiënt?


 
Hoeveel tijd bent u hier gemiddeld per patiënt mee bezig?

Denk aan de tijd dat het u kost om naar uw patient te luisteren, en indien nodig, de familie geschiedenis in kaart te brengen en deze te bespreken.

 
Vertrouwt u de informatie die uw patiënt geeft over zijn familie geschiedenis?

Dat wil zeggen: is de informatie die uw patient geeft accuraat en volledig?

 
Bent u het hier mee eens of oneens:

Hoe completer de informatie over de medische familie geschiedenis van mijn patiënt, hoe beter ik in staat ben om een goede diagnose te stellen en/of passende behandeling kan voorschrijven.

 
Stelt u zich voor dat u van elke patiënt zijn/haar volledige medische familie geschiedenis weet. Denkt u dat dit de gezondheidzorg efficiënter zou maken?

Doordat patienten bijvoorbeeld beter passende zorg kunnen ontvangen / preventie vroegtijdig kan worden ingezet /  gerichter kan worden doorverwezen.

 
U wordt dagelijks geconfronteerd met patiënten met zeer uiteenlopende klachten. Maar hoe bepaalt u met enige zekerheid de daadwerkelijke ernst van een klacht? Wanneer is de inzet van preventieve behandeling noodzakelijk? Wanneer weet u dat u aan de bel moet trekken?

Alhoewel er meerdere factoren een rol spelen, is familiegeschiedenis de meest krachtige marker. Het in kaart brengen van de gehele familiegeschiedenis is erg arbeidsintensief.
Het is in een consult daarom onmogelijk om de familiegeschiedenis van elke patient in kaart te brengen.

Toch is meer inzicht in de familie compositie, voorkomende ziekten en de leeftijd waarop ontstaan en hoe behandeld belangrijk voor het vroegtijdig identificeren van erfelijkheid en het opstellen van een persoonlijk behandelplan.

Als oplossing bouwen wij een platform met een web applicatie die de patiënt en zijn familie in staat stelt de familiegeschiedenis eenvoudig inzichtelijk te maken voor de arts. De patiënt is de gebruiker. Maar de informatie die wordt ingevoerd wordt zo geconfigureerd dat u als arts op een uiterst eenvoudige manier inzicht krijgt in familie stamboom met de meest belangrijke aspecten uiteen gezet. Hiervoor hoeft u niets te doen, maar krijgt u wel toegang tot essentiële informatie om beter, sneller en eenvoudiger diagnose te stellen.

Het werkt als volgt: Voordat de patiënt naar u toekomt krijgt de patiënt een unieke code, voert deze in op de applicatie om toegang te krijgen tot zijn eigen beschermde omgeving. Hij/zij kan zijn familie uitnodigen deel uit te nemen. En vervolgens kunnen zij informatie in een soort 'living family tree' zetten (waarbij de patient zelf bepaald wat te delen, met wie en hoe).

De ingevoerde informatie wordt verwerkt in een klassieke medische stamboom waarbij bepaalde gegevens aan de zijkant kenbaar kunnen worden gemaakt. Mocht u nog een specifieke vraag hebben aan de patient/de familie dan kan u deze ook stellen via deze applicatie. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.

Dit stelt u in staat om beslissingen te nemen op basis van kennis.

Zou u met deze web-applicatie willen werken?

 
Wat is voor u persoonlijk een reden om deze Ehealth applicatie te gebruiken?

Tijd/moeite/geld/efficientie/risico-reductie/impact/toegang tot informatie/connectie/kwaliteit etc
 
Wat zou voor u een reden zijn om deze Ehealth applicatie niet te gebruiken?

 
Welke specifieke informatie zou u helpen om beter, sneller en eenvoudig een diagnose te stellen?

Welke (aanvullende) informatie over uw patiënt en zijn/haar familie geschiedenis zou u willen weten
 
Zou u/uw maatschap bereid zijn voor deze Ehealth applicatie te betalen? Zo ja, hoeveel?


 
Heeft u nog  andere suggesties/ tips/ feedback?

 
Over u

 
Wat is uw vakgebied/specialisatie? *

 
In welke woonplaats/instelling bent u werkzaam?

 
Wat is uw leeftijd? *


 
Wat is uw geslacht? 
Vul uw email in als u de landelijke eindresultaten van dit onderzoek wilt ontvangen.

 
Want iedere familie heeft zijn verhaal, en iedere patiënt is uniek!

Dank namens een ieder die uw inzet nodig heeft! Uw inbreng is ontzettend waardevol. Want alleen samen kunnen we innoveren! En alle support uit het veld is nodig.

Wilt u deze link alstublieft delen binnen uw netwerk en/of met 1 of 2 collega artsen?

Heeft u suggesties, tips, wilt u betrokken raken? U kunt mij altijd bereiken op susannebaars88@outlook.com

Of ga naar: www.cardiogen.eu

Bedankt voor uw medewerking. Nog 2 klikken en u bent klaar.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform